PATROCINI

Voleu col·laborar en les activitats de l'Auditori? Totes les aportacions, encara que siguin petites, són molt benvingudes i contribuiran directament a finançar la feina dels creadors. Posau-vos en contacte amb el director del centre per estudiar una activitat que s'adapti als vostres interessos i que vulgueu patrocinar.

ALIANCES

L'Auditori sa Màniga, a través de l'Ajuntament de Sant Llorenç, és membre fundador de l'Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears (ATAPIB). Per la seva banda, aquesta Associació de Teatres i Auditoris pertany a la Xarxa Alcover (www.xarxaalcover.cat).

A més, l'Auditori sa Màniga, a través de l'Ajuntament de Sant Llorenç, és soci de Foment del Turisme de Mallorca (www.fomentmallorca.org).

Finalment, l'Auditori sa Màniga ha establert una intensa i profitosa col·laboració amb les escoles, les entitats, les companyies i els creadors especialment de la comarca de Llevant de Mallorca.

PROJECTES INTERNACIONALS

Per als pròxims anys, l'Auditori sa Màniga vol participar en projectes tant de l'Euroregió Pirineus Mediterrània (www.euroregio.eu) com de la Unió Europea. En aquest sentit, si pensau que podem ser un soci adient per al vostre projecte posau-vos en contacte i estudiarem la proposta. Tenim experiència prèvia en projectes internacionals.