Contacte

Si reuniu els requisits especificats, enviau una proposta ben elaborada i detallada al correu electrònic administracion@samaniga.es

Actuar a l′Auditòrium Sa Màniga

L´Auditori sa Màniga de Cala Millor és el centre cultural i per als congressos del municipi de Sant Llorenç (Mallorca). El municipi compta amb una població d´entorn als 9.000 habitants (en cinc nuclis diferents: Sant Llorenç, Son Carrió, sa Coma, s´Illot i Cala Millor). Per altra banda, l´activitat econòmica més important del municipi és el turisme (24.800 places hoteleres). Aquests dos aspectes -la població resident al municipi i la dimensió turística- són dos factors essencials que defineixen les pautes de l´Auditori sa Màniga.

Companyies professionals
El pressupost de l´Auditori és aportat únicament per l´Ajuntament de Sant Llorenç; per tant, el territori del municipi defineix l´àmbit d´actuació del centre. Si la vostra companyia té una proposta que s´ajusti al context local, podeu enviar un correu electrònic a administracion@samaniga.es.
Companyies amateurs
Totes les companyies, grups i iniciatives amateurs o les escoles del municipi de Sant Llorenç compten amb un espai a l´Auditori sa Màniga per als seus assaigs i activitats.
Exposicions
La sala d´exposicions no té caràcter comercial. El centre acull unes cinc mostres cada any, de les quals una o dues són producció pròpia del centre, i la resta són mostres itinerants.
Espectacles benèfics
Per acord municipal, l´Auditori organitza un espectacle benèfic anual, destinat a recaptar fons per a entitats socials sense afany de guany que treballin a la comarca de Llevant de Mallorca. Les entitats interessades s´han de posar en contacte amb l´Auditori i posteriorment presentar una sol·licitud a l´Ajuntament.