Sala Magna Sala Magna Sala Magna Sala Magna Sala Magna
Sala Magna

La sala magna és l'espai principal del centre. Hi té lloc la temporada d'espectacles. L'escenari és òptim per a la música i les arts escèniques. A més, el centre disposa d'una campana acústica, que es pot muntar per a la música clàssica.

Per altra banda, la sala es pot llogar per a congressos, convencions, presentacions de productes i altres actes.

Planta baixa
Escenari (en verd) Platea/pati de butaques (en violeta)
Primer pis
Amfiteatre (en violeta) Cabines de traducció (en blau)
Segon pis
Cabines de traducció (en blau)
Dimensions de l'escenari
Embocadura: Amplària: 11,19m Alçada: 7,00m Fondària: 8,00m
Altres dades
Pendent de l'escenari: 0%. Terra de l'escenari de fusta negra de DM Cortina americana motoritzada Bambolinó de 12 x 2 m. Cambra negra: 12 cametes 6 bambolines - 1 fons de 12 x 7,5 m. 1 ciclorama 1 pantalla de video Pont de llum a 6,50 mts. de boca