Contacte

Si reuniu els requisits especificats, enviau una proposta ben elaborada i detallada al correu electrònic administracion@samaniga.es

Companyies amateurs

Totes les companyies, grups i iniciatives amateurs o les escoles del municipi de Sant Llorenç compten amb un espai a l´Auditori sa Màniga per als seus assaigs i activitats.

Si la vostra companyia no és del municipi de Sant Llorenç, per acord municipal podeu actuar al centre únicament si hi ha un intercanvi amb una companyia del municipi de Sant Llorenç. En aquest cas, una companyia, grup i iniciativa amateur de Sant Llorenç, Son Carrió, sa Coma, s´Illot o Cala Millor ha d´actuar al vostre municipi en un espai i amb uns serveis tècnics similars a les instal·lacions de l´Auditori sa Màniga.

Requisits: entitats legalment constituïdes