04-05-2017

COMANDA DE VERSIONS DRAMÀTIQUES DE TEXTOS DE SALVADOR GALMÉS

Les persones interessades han d'enviar la documentació i el cost abans del 28 de maig. Podeu veure més informació al pdf adjunt.